Presentatie informatieavond

Hierbij presentatie die vandaag met ca 60 belangstellenden uit de buurt gedeeld is tijdens de informatie avond van onze werkgroep.

Zoals toegelicht helpt het in deze fase van de procedure als zoveel mogelijk mensen bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente.

Lees meer hierover in het volledige bericht.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Fuutlaan 10

09-05-2023
Uitnodiging informatieavond

Graag willen we jullie uitnodigen voor een informatieavond van de werkgroep Fuutlaan 10. Deze avond is bedoeld voor iedereen die de activiteiten van de werkgroep ondersteunt. De avond vindt plaats op dinsdag 9 mei om 19:30 uur locatie Opvallers.

Lees meer in het volledige bericht.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Fuutlaan 10

20-04-2023
Uw hulp bij juridische maatregelen

De Werkgroep Fuutlaan 10 maakt bezwaar tegen de plannen van de gemeente om een grote Maatschappelijke Opvang te realiseren aan de Fuutlaan 10. Wij vragen daarbij uw hulp.

Lees meer in het volledige bericht.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Fuutlaan 10

02-04-2023
Raadsvergadering

Dag allemaal,

Hierbij een korte update. Het besluit omtrent de Fuutlaan 10 is geagendeerd op de gemeenteraadagenda van dinsdagavond 6 december aanstaande.

Wij roepen jullie dan ook allemaal op om dan daar aanwezig te zijn.

Lees meer in het volledige bericht.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Fuutlaan 10

29-11-2022
Nieuwsbrief 3

Beste buurtbewoners,

Graag willen wij u met deze 3e nieuwsbrief op de hoogte brengen van de voortgang van de werkgroep Fuutlaan 10. Ook willen we u graag updaten over onze voorbereidingen voor de juridische stappen die wij op korte termijn verder gaan uitrollen.

Neemt u gerust contact op mocht u nog verdere vragen hebben.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Fuutlaan 10

15-10-2022
Nieuwsbrief 2

Zie bijgevoegd onze Fuutlaan 10 Nieuwsbrief met verdere informatie omtrent:

i. de berichtgeving in de pers;
ii. de WOO verzoeken die wij hebben ingediend;
iii. de juridische stappen die wij op dit moment voorbereiden en in het najaar willen gaan uitrollen;
iv. de procedure tot definitieve besluitvorming van de gemeente.

Tevens maken wij graag van de gelegenheid gebruik om u een fijne vakantieperiode te wensen.

Brief naar collega van Burgemeester & Wethouders

Graag stellen wij jullie op de hoogte van het feit dat wij, naar aanleiding van de Fuutlaan 10 informatieavond van de gemeente op 27 juni 2022, aangehechte email en brief aan het collega van Burgemeester & Wethouders hebben gestuurd namens de Fuutlaan 10 werkgroep.

07-07-2022
Gisteren, 23 juni 2022, is er een wijkinfo verspreid door de gemeente bij een deel van de buurtbewoners.

Hierin lezen we dat het principebesluit om Fuutlaan 10 aan te wijzen als locatie voor de huisvesting van inloop- en 24-uurs basisvoorziening voor dak en thuislozen, is omgezet in een definitief besluit. Omdat deze wijkinfo kennelijk selectief verspreid is willen we door middel van dit schrijven ook bij u en andere buurtbewoners onder de aandacht brengen.

24-06-2022
SPOED: Maatschappelijke Opvang (MO) Fuutlaan 10, procedure en besluitvorming

Namens de werkgroep' Fuutlaan10' vragen wij aandacht voor de procedure die het college heeft gelopen om tot een principebesluit te komen om Fuutlaan 10 als ‘ beste locatie’ om de basisvoorziening voor dak- en thuislozen inclusief de inloop (60 plaatsen) en nachtopvang (35 plaatsen) aan te wijzen.

08-06-2022