Fuutlaan 10

De feiten vanuit de informatie bijeenkomst (9 mei 2022)

De feiten Potentiële gevolgen Vragen & verder De werkgroep Updates Doneer!

Principebesluit is genomen

Gemeente heeft principebesluit genomen over Fuutlaan 10 over de basisvoorziening MO. De buurt hierover informeren maakte niet deel uit van het plan van de gemeente. "De gemeente vindt het jammer dat de voorgenomen locatie al in de onderzoeksfase bekend is geworden.".

35 Slaapplaatsen

Er zijn 35 slaapplaatsen voor nachtopvang.

Grote dagopvang met inloop

Fuutlaan 10 is naast nachtopvang bestemd voor basiszorg en dagopvang. Gemiddelde inloop 60 dak- en thuislozen per dag, maar kan ook oplopen tot 120. Schatting omvang dak- en thuislozen gemeente Eindhoven is 400. Echter groep is groeiend en niet volledig in beeld.

Springplank 040

Springplank 040, als hoofdaannemer, zal de zorg gaan verlenen op de locatie en is verantwoordelijk voor het hulptraject.

24 / 7 geopend

Locatie is 24/7 geopend. Dak- en thuislozen kunnen dag en nacht inlopen. Aan de deur wordt niemand geweigerd

Alle dak- en thuislozen

De dak- en thuislozen hebben uiteenlopende problematiek van economische thuislozen tot niet te reintegreren individuen, met bijv. psychische en/of verslavingsproblemen. Alle typen dak- en thuislozen zullen hier worden opgevangen.