Gemeenteraad vergadering

Dag allemaal,

Hierbij een korte update over de voortgang van onze gesprekken met lokale politieke partijen.

Het besluit omtrent de Fuutlaan 10 is geagendeerd op de gemeenteraadagenda van dinsdagavond 6 december aanstaande, vanaf 21.15 uur.

Diverse politieke partijen gaan dan vragen aan het college stellen over de thema’s veiligheid/leefbaarheid, wegingscriteria, burgerparticipatie en de vraag of het college haar eigen protocol juist heeft toegepast. De werkgroep levert input voor het formuleren van de juiste vragen.

De gemeenteraadvergadering is openbaar en wij mogen dus allemaal bij deze vergadering aanwezig zijn. Wij hebben begrepen dat een hoge opkomst vanuit de buurt veel impact zal hebben.

Wij roepen jullie dan ook allemaal op om op 6 december 2022 ruim voor 21.15 uur aanwezig te zijn (gemeentegebouw aan het stadhuisplein, neem zekerheidshalve een identiteitsbewijs mee), zodat wij gezamenlijk een sterk signaal kunnen afgeven!

Hartelijke groet en tot dan!

De werkgroep

  29-11-2022