Beste buurtbewoners,

U heeft zich aangemeld omdat u graag op de hoogte gehouden wilt worden ten aanzien van de ontwikkelingen van de werkgroep ‘Fuutlaan 10’.

Gisteren, 23 juni 2022, is er een wijkinfo verspreid door de gemeente bij een deel van de buurtbewoners. Hierin lezen we dat het principebesluit om Fuutlaan 10 aan te wijzen als locatie voor de huisvesting van inloop- en 24-uurs basisvoorziening voor dak en thuislozen, is omgezet in een definitief besluit. Omdat deze wijkinfo kennelijk selectief verspreid is willen we door middel van dit schrijven ook bij u en andere buurtbewoners onder de aandacht brengen.

Belangrijke thema’s als veiligheid, beheersbaarheid en leefbaarheid zijn naar mening van de werkgroep onvoldoende of niet meegenomen in het besluitvormingsproces. De argumenten die de gemeente gebruikt om tot een definitief besluit te komen zijn in onze optiek feitelijk onjuist en op aannames gebaseerd.

Omdat wij eraan hechten dat iedereen in de buurt een volledige beeld heeft van de situatie, hebben wij een aantal belangrijke zaken op een rij gezet in een document.

In de bijlage vindt u een beeld van de belangrijke gebeurtenissen en feiten. Ook vind u een link naar verschillende documenten die als basis zullen dienen voor deze informatieavond. Vanzelfsprekend zullen de leden van de werkgroep ook aanwezig zijn op deze avond. Wij hopen u daar te zien.

Vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Fuutlaan 10

24-06-2022