Update juridische ontwikkelingen

Beste buurtgenoten,

Graag brengen wij u op de hoogte van de juridische ontwikkelingen rondom Fuutlaan 10.

Zoals u wellicht weet heeft de Werkgroep Fuutlaan 10 namens een aantal bewoners uit onze wijk bezwaar gemaakt en beroep ingesteld tegen de vergunning die door de gemeente is afgegeven om op Fuutlaan 10 een centrale inloop en 24 uurs basisvoorziening voor alle dak- en thuislozen te vestigen. Deze zogenaamde bodemprocedure loopt.

Daarnaast heeft de Werkgroep een voorlopige voorziening aangevraagd. Tijdens bezwaar en beroep mogen de voorbereidingen aan en opening van Fuutlaan 10 in principe namelijk gewoon doorgaan, tenzij de rechter anders beslist middels een voorlopige voorziening. Omdat Fuutlaan 10 inmiddels is verbouwd en Springplank 040 (= aanbieder van zorg op Fuutlaan 10) de locatie in juni 2024 in gebruik wil nemen, heeft de Werkgroep daarom aan de rechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Dit ter voorkoming van de ingebruikname.

De rechter heeft inmiddels een uitspraak gedaan over deze voorlopige voorziening. Uit deze tussenuitspraak blijkt dat, kort samengevat, de rechtbank op dit moment niet vooruit durft te lopen op een mogelijke vernietiging van de vergunning, waarover in het hoger beroep besloten gaat worden door een team van 3 rechters. Daarvoor zijn de geuite bezwaren te omvangrijk en deze vergen een meer inhoudelijke beoordeling die in het kader van een voorlopige voorziening niet mogelijk is. Fuutlaan 10 mag dus opengaan, kosten en risico hiervan liggen helemaal bij de Gemeente Eindhoven.

Hoewel we de uitspraak teleurstellend vinden, houden we vertrouwen in een goede afloop. De rechter heeft niet voor niets onze zaak naar de meervoudige kamer (3 rechters) verwezen. De zitting van de meervoudige kamer zal plaatsvinden op 17 september 2024.

Deze zitting in september is zeer belangrijk. De rechter heeft in de recente beslissing over de voorlopige voorziening namelijk slechts enkele van onze bezwaren beoordeeld. Na de zitting in september 2024 vindt wèl de inhoudelijke beoordeling plaats van alle geuite bezwaren.

We zullen de informatie die de rechter heeft gedeeld in het vonnis over de voorlopige voorziening gebruiken om te bekijken waar we onze argumentatie voor september nog kunnen uitbreiden.

Onze advocaat houdt onverkort geloof in een goede eindafloop die inhoudt dat de vergunning alsnog vernietigd zal worden. We zullen daarvoor als werkgroep ook blijven strijden voor de veiligheid en leefbaarheid in onze buurt.

Wij willen vooral duidelijk maken met deze nieuwsbrief dat de strijd tegen de vergunning nog niet is gestreden! Ondanks dat we de ingebruikname nu niet hebben kunnen tegenhouden, betekent vernietiging van de vergunning na de zitting in september alsnog dat we ons doel kunnen bereiken.

Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.