Uw hulp bij juridische maatregelen

De Werkgroep Fuutlaan 10 maakt bezwaar tegen de plannen van de gemeente om een grote Maatschappelijke Opvang te realiseren aan de Fuutlaan 10. Wij vragen daarbij uw hulp.

Samen kunnen we de leefbaarheid van onze wijk beschermen. Onze belangrijkste bezwaren betreffen de gevolgen voor veiligheid en leefbaarheid, de doelgroep van de opvang en het grootschalige karakter ervan. Om een sterke vuist te maken tegen de gemeente, hebben wij uw financiële steun nodig.

Met uw bijdrage kunnen we externe professionals inschakelen, zoals een bestuursrechtadvocaat en een inhoudelijk expert, om ons te helpen de plannen juridisch aan te vechten. We streven ernaar om € 25.000 op te halen om de kosten van bezwaar en beroep te dekken.

Laten we samen opkomen voor de veiligheid en leefbaarheid van onze mooie wijk! U kunt doneren via deze link: doneer.fuutlaan10.nl. Uw steun is van groot belang, en elke bijdrage is welkom. Samen kunnen we het verschil maken.

Hier vindt u een uitgebreide toelichting op de juridische plannen: https://bit.ly/doneerfuutlaan

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Fuutlaan 10

  02-04-2023